Wyposażenie hotelu

28 października 2011Możliwość komentowania Wyposażenie hotelu została wyłączona

Informujemy, że w ramach przetargu na dostawę wyposażenia hotelu ogłoszonego w dnia 10 października 2011 roku wybrana została firma PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SANMAR Szczytkowice 215,55-100 Trzebnica

About author:

All entries by

wordpress themes