Rozstrzygnięcie przetargu na dostawcę urządzeń pralniczych

31 grudnia 2011Możliwość komentowania Rozstrzygnięcie przetargu na dostawcę urządzeń pralniczych została wyłączona

Informujemy,że przetarg na dostawę urządzeń pralniczych wygrała firma „Przedsiębiorstwo Produkcji Urządzeń Pralniczych „Pralma” sp. z o.o  ul. Górnicza 49a, 25-651  Kielce

 

Przetarg na dostawę wyposażenia pralni do budowanego hotelu w Trzebnicy.

17 listopada 2011Możliwość komentowania Przetarg na dostawę wyposażenia pralni do budowanego hotelu w Trzebnicy. została wyłączona

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na dostawę wyposażenia pralni do budowanego hotelu w Trzebnicy.

Zamawiane wyposażenie składa się z następujących elementów (każdy z elementów musi być przystosowany do używania profesjonalnego w dużych obiektach hotelowych):

 • 1 szt. Pralnica z wirówką min 15-18 kg
 • 1 szt. Suszarka bębnowa min 15-18 kg
 • 1 szt. Magiel elektryczny – prasowalnica walcowa minimalna  długość robocza walca prasujacego 2000 mm

I. Nazwa i adres zamawiającego.

Leszek Mroczkowski Usługi Gastronomiczne i Noclegowe

ul. Leśna 8

55 – 100 Trzebnica

II. Tytuł realizowanego Projektu.

Zamawiający oświadcza, że niniejsze zapytanie ofertowe jest realizowane w ramach

projektu „Budowa hotelu wraz z restauracją w Trzebnicy przy ul. Leśnej –

centrum pobytowe dla drużyn finalistów UEFA Euro 2012”, na który

Zamawiający ubiega się o dofinansowanie w ramach Podschematu 1.1.D1.b „Projekty

inwestycyjne zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu poprzez tworzenie

centrów pobytowych EURO 2012”; Schematu 1.1.D1 „Dotacje inwestycyjne dla MŚP

zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu”; Działania 1.1 „Inwestycje dla

przedsiębiorstw”; Priorytetu 1 „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich

przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa

Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013”.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na dostawę wyposażenia pralni do budowanego hotelu w Trzebnicy.

Zamawiane wyposażenie składa się z następujących elementów (każdy z elementów musi być przystosowany do używania profesjonalnego w dużych obiektach hotelowych):

 • 1 szt. Pralnica z wirówką min 15-18 kg
 • 1 szt. Suszarka bębnowa min 15-18 kg
 • 1 szt. Magiel elektryczny – prasowalnica walcowa minimalna  długość robocza walca prasujacego 2000 mm

IV. Termin, sposób i miejsce realizacji zamówienia.

1. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia do dnia 30 marca 2012 roku.

2. Ofertę będąca odpowiedzią na niniejsze zapytanie należy dostarczyć na załączonym formularzu (stanowiącym zał. nr 1) do dnia 21 listopada 2011 roku do godziny 2400 do siedziby Zamawiającego w Trzebnicy, ul. Leśna 8. Do oferty należy załączyć specyfikację dostarczanego sprzętu, ze wskazaniem cen jednostkowych, modeli dostarczanego sprzętu, kolorystyki oraz materiału z jakiego będą wykonane.

V. Rodzaje oraz opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający i ich punktacja.

Zamawiający ustala, że jedynym kryterium, którym będzie się kierował Zamawiający jest cena realizacji zamówienia. Oferta o najniższej cenie spełniająca warunki zamówienia zostanie wybrana, chyba że postępowanie zostanie unieważnione.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, w szczególności w przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia o zbyt niskiej jakości.

VI. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Leszek Mroczkowski, tel. 713120470, fax. 713120747, e-mail: karczma-lesna@wp.pl.

VII. Kaluzule dodatkowe.

Informujemy, że w przypadku, gdy w terminie wskazanym przez niniejsze Zapytanie nie wpłynie żadna oferta, Zamawiający unieważni to postępowanie i ogłosi ponowne. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania również z innych ważnych przyczyn, o których będzie zobowiązany powiadomić oferentów.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

 

Wyposażenie

28 października 2011Możliwość komentowania Wyposażenie została wyłączona

Informujemy,ze w ramach przetargu na dostawę wyposażenia gabinetu odnowy biologicznej ogłoszonego dnia 10 października 2011 roku wybrana została firma YGEDI MARKETING HANDEL SŁUGI ul. Lwowska 15/11 ,53-515 Wrocław

Wyposażenie pralni

28 października 2011Możliwość komentowania Wyposażenie pralni została wyłączona

Informujemy, że w ramach przetargu na dostawę wyposażenia pralni przetargu nie rozstrzygnięto. Przetarg został unieważniony. Ponowny przetarg na dostawę wyposażenia ogłoszony zostanie w listopadzie 2011 roku

Wyposażenie hotelu

28 października 2011Możliwość komentowania Wyposażenie hotelu została wyłączona

Informujemy, że w ramach przetargu na dostawę wyposażenia hotelu ogłoszonego w dnia 10 października 2011 roku wybrana została firma PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SANMAR Szczytkowice 215,55-100 Trzebnica

Dostawa wyposażenia łazienek

28 października 2011Możliwość komentowania Dostawa wyposażenia łazienek została wyłączona

Informujemy,że w ramach przetargu na dostawę wyposażenia łazienek i toalet ogłoszonego dnia 10 października 2011 roku  wybrana została firma  SYSTEM PLUS Ujeździec Mały 15,55-100 Trzebnica

Przetarg

10 października 2011Możliwość komentowania Przetarg została wyłączona

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na dostawę wyposażenia pralni do budowanego hotelu w Trzebnicy.

Zamawiane wyposażenie składa się z następujących elementów (każdy z elementów musi być przystosowany do używania profesjonalnego w dużych obiektach hotelowych):

 • Pralnica z wirówką: 1 szt.
 • Suszarka bębnowa: 1 szt.
 • Prasowalnica – magiel: 1 szt.

(więcej…)

Przetarg

10 października 2011Możliwość komentowania Przetarg została wyłączona

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na dostawę wyposażenia gabinetu odnowy biologicznej do budowanego hotelu w Trzebnicy.

Zamawiane wyposażenie składa się z następujących elementów:

 • sauna sucha, sosnowa, piec co najmniej 8kW, wymiary sauny co najmniej 2,0 x 2,0 m
 • łóżka rehabilitacyjne sterowane automatycznie, co najmniej 2 pozycyjne: 2 szt.
 • zamykana na klucz szafka metalowa do przechowywania materiałów i sprzętu medycznego:
 • rower do ćwiczeń w pozycji stojącej (z wyświetlaczem wskazującym parametry treningu, liczbę spalonych kalorii, miernikiem pulsu): 2 szt.
 • atlas (wymagane parametry: sprzęt przystosowany do ćwiczenia wszystkich partii mięśniowych)

(więcej…)

Przetarg

10 października 2011Możliwość komentowania Przetarg została wyłączona

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na dostawę wyposażenia łazienek i toalet do budowanego hotelu w Trzebnicy.

Na przedmiot zamówienia składają się dostawa poniższych grup wyposażenia:

 1. wyposażenie łazienek w pokojach
 2. wyposażenia łazienek w apartamentach,
 3. wyposażenia toalet w części restauracyjnej i pomieszczeniach socjalnych,

 

(więcej…)

Przetarg

10 października 2011Możliwość komentowania Przetarg została wyłączona

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na dostawę wyposażenia do budowanego hotelu w Trzebnicy.

Na przedmiot zamówienia składają się dostawa poniższych grup wyposażenia:

 1. wyposażenia pokoi
 2. wyposażenia apartamentów,
 3. wyposażenia sali restauracyjnych,
 4. wyposażenie recepcji,
 5. wyposażenie pomieszczeń biurowych,

(więcej…)

Page 1 of 212»

wordpress themes